Logomuz

LOGOMUZUN ÖZELLİKLERİ

Logomuzun Özellikleri : M.Ö.100 Yılları arasında yaşayan uygarlıkların temsilcisi olarak kalan eserlerden Kral Kaya Mezarları Yurdumuzdaki en çok göze çarpan ender tarihi eserlerdendir.Şekil olarak incelendiğinde kapıyı andıran görüntüden yola çıkarak "Bilim Kapısı" olarak yorumlanıp Şehzadeler kenti Amasya'yı sembolize etmek için kullanılabileceğine karar verdikten sonra ortaya çıkan şekil, aynı zamanda Amasya Üniversitesini simgeleyen anıtsal bir "A" harfi olarak kullanılacaktır.Anadolu Selçuklu mimarisinin izlerini de taşıyan ay yıldızlı bayrağımızın kırmızısı ile boyanmış bu sembolün içerisinde genç Cumhuriyetimizin doğum belgesi olması da düşünülerek bu sembolün ortasına ferman şeklinde Amasya Tamimi yerleştirilmiştir.Tamimin üzerindeki 6 çizgi Amasya Tamiminin 6. maddesini simgelemek üzere yerleştirilmiştir.Tamimin altındaki 2006 kuruluş yılımızı simgelerken alttaki iki yeşil dalga Yeşilırmak'ı sembolize etmek üzere kullanılmış olup, son olarak siyah "Amasya Üniversitesi "bu şekli çepeçevre saran tamamlayıcı ifade olarak kullanılmıştır.

LOGOMUZUN MARKA TESCİL BELGESİ

Marka _tescil _belgesi

logo72

logo144

logo500