DEĞERLERİMİZ

- Birim içerisinde ve diğer kurumlarla dayanışmaya açık olmak.

- Kanunlara ve kamuya karşı sorumluluğunun bilincinde olmak.

- Ekip ruhuna ve iş disiplinine sahip olmak.

- Sürekli gelişen ekonomik, kültürel, sosyal ve teknolojik değişimlere açık olmak.

- Kurumuna ve işine karşı özverili olmak.

- Hizmet kalitesini arttırarak devam ettirmek amacıyla istikrarlı ve istekli olmak.

- Yeniliklere açık olmak.

- Toplumsal yararlılık,

- Çağdaşlık,

- Katılımcılık,

- Ortak aklı oluşturmak için her düzeyde katılımcılığı teşvik ederek öneri ve görüşlere                     

  tam anlamıyla açık olmak.

- Güvenilirlik,

- Çevrecilik,

- İş birliği, dayanışma ve paylaşma,

- Yenilikçilik ve Yaratıcılık,

- Yenilikleri izleyen ve değişimlere hızla uyum sağlayan, kurum içinde haksız rekabeti       

   tümüyle dışlayan, çalışanları yüksek performansa götüren bir yarışmacılık ortamını          

   sürekli korumak.

-  Şeffaflık,

- Kurallar ve süreçlerle ilgili olarak kuşkuya yer bırakmayacak şeffaflıkta olmak.

- Hesap verilebilirlik,

- Yaptığı iş ve işlemlerin tümüyle ilgili olarak, her zaman topluma ve paydaşlarına hesap                   

  vermeye hazır olmak.

- Çalışan memnuniyeti,

- Çalışan memnuniyetinin en önemli başarı göstergesi olduğuna inanmak.