Hizmet Alımı İhale Yöntemiyle Çalışan Personellerimize Sürekli İşçi Kadrosunda İstihdam Hakkı

24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’inci maddesiyle 375 sayılı KHK’ ya eklenen geçici 23’üncü maddede belirtilen 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Üniversitemizde Hizmet Alımı İhale Yöntemiyle çalışmakta olan personellerimize Sürekli İşçi Kadrosunda istihdam edilme hakkı verilmiştir.

Sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek isteyen personellerimizin söz konusu KHK’nın ilgili maddesi gereğince 02.01.2018 tarihinden itibaren on gün içinde dilekçe ile Amasya Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına müracaat etmeleri ve aşağıda istenilen belgeleri ivedi olarak  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Şube Müdürü Fatma PINARBAŞI’na teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgili personelimize önemle duyurulur.

 

Başvuru Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu için Tıklayınız.

 

Dilekçeye Eklenecek Belgeler:

1-    Nüfüs Cüzdanı Fotokopisi

2-    Diploma veya Öğrenim Belgesi Fotokopisi

3-    Adli Sicil Sabıka Kaydı (E-Devlet veya Adliyeden)

4-    SGK Uzun Süreli Hizmet Dökümü (E-Devlet veya SGK’dan)

5-    SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya Malullük aylığı almaya hak kazanıp kazanmadığına dair belge

6-    Askerlik Durum Belgesi(E -Devlet veya Askerlik Şubesinden)

7-    Fotoğraf Son Altı Ay İçinde Çekilmiş (4 Adet)

8-    Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu