İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Kenan HACIKÖYLÜ Başkanlığında Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi ( TSE EN ISO 9001:2015 ) çalışmaları kapsamında 13-27.02.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen iç tetkiklere ilişkin olarak 14.04.2023 Cuma günü saat 10:30 da Rektörlük İdari Birimler binası 2. Kat Toplantı Salonunda "Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.

Toplantı Tutanağına ulaşmak için tıklayınız.