İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Kenan HACIKÖYLÜ Başkanlığında Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi ( TSE EN ISO 9001:2015 ) çalışmaları kapsamında 14-28.09.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen iç tetkiklere ilişkin olarak 16.12.2020 Çarşamba günü saat 11:00 da Rektörlük İdari Birimler binası 2. Kat Toplantı Salonunda "Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.

Toplantı Tutanağına ulaşmak için tıklayınız.