İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Kenan HACIKÖYLÜ Başkanlığında Üniversitemiz Kalite Yönetim Sistemi (TSE EN ISO 9001:2015) çalışmaları kapsamında değerlendirmelerde bulunmak üzere 25.02.2022 Cuma günü saat 10:00 da Rektörlük İdari Birimler binası 2. Kat Toplantı Salonunda "Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı" gerçekleştirilmiştir.

Toplantı Tutanağına ulaşmak için tıklayınız.