Rektörlüğümüzce "Üniversitemiz Personelinin Aylıklarının ve Diğer Ödemelerinin Banka Aracılığıyla Ödenmesi, Bankacılık Hizmetleri ile Personele Promosyon Ödenmesine" ilişkin ihale 19.10.2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

İhale Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucunda, ihalemize teklif zarfı veren istekli bankaların ilk yazılı teklif tutarları ihale şartnamesinde belirtilen tutarın altında kaldığından bütün teklifler değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yeni ihale hazırlıklarına başlanmış olup, ihale en kısa sürede tekrarlanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.