mevzuat TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
mevzuat 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU
mevzuat 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
mevzuat 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU
mevzuat VERGİ USÜL KANUNU
mevzuat TÜRK BORÇLAR KANUNU
mevzuat 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU
mevzuat 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU
mevzuat 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU
mevzuat 4857 SAYILI İŞ KANUNU
mevzuat 2914 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU
mevzuat 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU
mevzuat 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU
mevzuat

5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU

mevzuat

5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU

mevzuat

4982 SAYILI BİLGİ EDİNME KANUNU

mevzuat 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNU
mevzuat 237 SAYILI TAŞIT KANUNU