mevzuat MERKEZİ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ
mevzuat TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ
mevzuat ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
mevzuat RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
mevzuat KAMU KURUM VE KURULUŞLARI PERSONEL SERVİS YÖNETMELİĞİ
mevzuat MAL ALIM İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
mevzuat HİZMET ALIM İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
mevzuat İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK
mevzuat PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK
mevzuat ARŞİV HİZMETLERİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK
mevzuat RESMİ MÜHÜR YÖNETMELİĞİ
mevzuat ESKİMİŞ, SOLMUŞ, YIRTILMIŞ VE KULLANILMAYACAK DURUMA GELMİŞ BAYRAKLARIN YOK EDİLMESİ USUL VE ESASLARI GÖSTERİR YÖNETMELİK
mevzuat AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ
mevzuat

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

mevzuat

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

mevzuat

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

mevzuat MEMURLARA YAPILACAK GİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ
mevzuat ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN GENEL YÖNETMELİK
mevzuat KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ ESASLARINA DAİR GENEL YÖNETMELİK