21.10.2021 tarihinde yapılacak olan Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi ve Doğalgaz Alımına lişkin ihale ilanı 21.09.2021 tarihinde EKAP sisteminde yayınlanmıştır. İlan metni aşağıdadır.

İlan