16.11.2022 tarihinde yapılacak olan Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi ve Doğalgaz Alımına lişkin ihale ilanı 14.10.2022 tarihinde EKAP sisteminde yayınlanmıştır. İlan metni aşağıdadır.

İlan