16.06.2023 tarihinde yapılacak olan Tıp Fakültesi Laboratuvarlarında Kullanılmak Üzere Maket ve Modelleri Alımına ilişkin ihale ilanı 23.05.2023 tarihinde EKAP sisteminde yayınlanmıştır. İlan metni ve ihaleye ilişkin dokümanlar aşağıdadır.

İlan

İhale Dokümanları